Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

Udvalget dags dato (seneste ændring 7/2 2001):

Medlemmer:
Medlemmer:
    1 Erling Christensen (S)
    2 Hugo Sørensen (S)
    3 Erik Mortensen (S)
    4 Margot Torp (S)
    5 Jørn Jespersen (SF)
    6 Kristen Touborg (SF)
    7 Annie Lunde Hansen (CD)
    8 Vibeke Peschardt (RV)
    9 Keld Albrechtsen (EL)
   10 Christian Mejdahl (V)
   11 Jens Kirk (V)
   12 Mariann Fischer Boel (V)
   13 Peter Hansen-Nord (V)
   14 John Vinther (KF)
   15 Henning Grove (KF)
   16 Christian H. Hansen (DF)
   17 Ole M. Nielsen (KRF)

Stedfortrædere:
  1-5 Ole Vagn Christensen (S)
      Inger Bierbaum (S)
    6 Jes Lunde (SF)
    7 Jens Peter Vernersen (S)
    8 Anders Samuelsen (RV)
    9 Bjarne Laustsen (S) 10-13 Karsten Nonbo (V) Bodil Thrane (V) 14-15 Mogens Andreasen (UP)
   16 Svend Aage Fauerholdt (DF)
   17 Thorkild B. Fransgaard (UP)

Partier ej udv medl: DMF

Formand: Kristen Touborg (SF)

Næstformand: Christian H. Hansen (DF)

Sekretær: Lene Broberg (lokal 5527)