Europaudvalget (EUU)

Valgt 4/10 2000 FF 41

Medlemmer:
    1 Claus Larsen-Jensen (S)
    2 Niels Bloch Jespersen (S)
    3 Klaus Hækkerup (S)
    4 Per Kaalund (S)
    5 Jens Peter Vernersen (S)
    6 Anne Baastrup (SF)
    7 Susanne Clemensen (CD)
    8 Elisabeth Arnold (RV)
    9 Keld Albrechtsen (EL)
   10 Charlotte Antonsen (V)
   11 Eva Kjer Hansen (V)
   12 Svend Erik Hovmand (V)
   13 Jens Kirk (V)
   14 Lene Espersen (KF)
   15 Henning Grove (KF)
   16 Kristian Thulesen Dahl (DF)
   17 Henriette Kjær (KF)

Stedfortrædere:
  1-5 Pernille Blach Hansen (S)
      Erling Christensen (S)
    6 Jørn Jespersen (SF)
    7 Knud Erik Hansen (SF)
    8 Vibeke Peschardt (RV)
    9 Søren Kolstrup (EL) 10-13 Jens Rohde (V) Gitte Lillelund Bech (V) 14-15 Eva Møller (KF)
   16 Egil Møller (DF)
   17 Jann Sjursen (KRF)

Formand: Claus Larsen-Jensen (S)

Næstformand: Elisabeth Arnold (RV)

Sekretærer: Bjørn Einersen (lok. 3601) Irli Plambech (lok. 3603)