Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 1311)
udenrigsministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

7. juni 2001

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsministeriets notat vedrørende udpegning af dansk medlem af Den Europæiske Revisionsret.

 

 

NOTAT

Udenrigsministeriet

Nordgruppen

Til:

Folketingets Europaudvalg

J.nr.:

N.1, 400.B.2-9

CC:

Bilag:

Fra:

Dato:

7. juni 2001

Emne:

Udpegning af dansk medlem af Den Europæiske Revisionsret

Det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret, Jørgen Mohr, har anmodet om, at hans mandat som medlem af Revisionsretten ophører med udgangen af december 2001.

Revisionsrettens medlemmer udnævnes for 6 år af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. Det nye danske medlem vil skulle sidde den resterende del af Jørgen Mohrs periode som medlem af Revisionsretten - dvs. frem til 2006.

Af hensyn til Europa-Parlamentets høringsprocedure har formandskabet anmodet medlemslandene om senest primo juni at udpege deres kandidater.

Folketingets Præsidium har den 30. maj 2001 besluttet at indstille, at afdelingschef Morten Levysohn udpeges som dansk medlem af Revisionsretten.

Regeringen agter at udpege Morten Levysohn.

 

 

N.1, den 7. juni 2001