Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Finansudvalget
(§ 12 - bilag 35)
(Offentligt)

 

 

 

 

 

Folketingets Finansudvalg

Udvalgsafdelingen

Christiansborg

 

 

 

 

Under henvisning til Finansudvalgets skrivelse af 2. maj 2001 fremsender jeg hermed i 60 eksemplarer min besvarelse af udvalgets spørgsmål nr. 14 (§ 12 - bilag 34).

 

 

Med venlig hilsen

 

Jan Trøjborg

 

 

Bilag til forsvarsministerens

skrivelse af 31. maj 2001

(§ 12 - bilag )

   

 

Spørgsmål nr. :

"Idet der henvises til vedlagte artikel fra Nordjyske Stiftstidende lørdag den 28. april 2001: "Våbenkup i hemmeligt depot" om indbrud i forsvarets ammunitionsdepoter bedes ministeren redegøre for, om det er muligt at samle ammunition på et mere begrænset antal bevogtede depoter for at forebygge, at særdeles farlige våben kommer i hænderne på kriminelle, jf. erfaringer fra rockerkrigen".

Svar:

På baggrund af blandt andet rockerkrigen blev der iværksat forbedringer af sikkerheden på forsvarets våbendepoter.

Forsvaret har således samlet våben og ammunition, som vurderes særlig interessant for kriminelle - eksempelvis håndvåben og håndvåbenammunition samt panserværnsvåben og håndgranater - i særligt sikrede depoter med elektronisk overvågning. Disse depoter er beliggende, så de hurtigt kan nås af bevæbnet vagt.

Anden ammunition - som f.eks. de stjålne artillerigranater omtalt i artiklen fra Nordjyske Stiftstidende - opbevares i godkendte ammunitionsmagasiner, som regelmæssigt tilses af patruljer.

Forsvaret har endvidere som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om forsvarets forsyningsforvaltning og i forbindelse med implementeringen af aftale om forsvarets ordning 2000 - 2004 iværksat en samling af ammunition m.m. på færre depoter, hvilket vurderes yderligere at ville øge opbevaringssikkerheden for forsvarets våben og ammunition.