Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Alm. del - bilag 1008)
økologi
(Offentligt)

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

København, den 30. maj 2001

J.nr.: 1997-4239-0004

 

Orientering om økologimærkning af fisk

Til Fødevareudvalgets orientering skal det oplyses, at jeg har truffet beslutning om at iværksætte en mærkningsordning for økologiske opdrætsfisk.

I andre EU-lande, som eksempelvis England, tillader man økologimærkning af fisk. Dette stiller danske fiskeproducenter i en konkurrencemæssig dårlig situation, idet udenlandske producenter kan sælge deres fisk som økologiske i Danmark, mens danske producenter ikke kan. Jeg finder denne situation uholdbar.

Det fremgår af EU’s økologiforordning, at der på et tidspunkt vil ske en harmonisering af økologisk akvakulturproduktion på EU-niveau, og Danmark vil således før eller siden under alle omstændigheder skulle indføre økologimærkning af opdrætsfisk. Indfører vi økologireglerne for opdrætsfisk nu, tror jeg, at det vil gavne vores muligheder for at øge indflydelsen på de kommende EU-regler. Der ligere i samarbejde med erhvervet udarbejdet et udkast til et regelsæt, og en endelig udgave vil blive udsendt i høring til de relevante organisationer.

Det Økologiske Fødevareråd har været hørt om spørgsmålet. Der blev fra nogle af organisationerne udtrykt kritik af ideen, og det blev bl.a. fremført, at en model for økologimærkning af opdrætsfisk burde ledsages af en lignende mærkningsmodel for vilde fisk. Økologimærkning af vildfisk er ikke mulig, idet dette ville være i strid med EU’s økologiforordning. Det er imidlertid min hensigt, at vildfi l omfattes af kvalitetsmærkeordningen med kriterier, der bl.a. vedrører bæredygtigheden. Denne opgave vil jeg bede Rådet for Bedre Madkvalitet om at løse.

 

Ritt Bjerregaard

/Lene Breum Larsen