Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

 

 

Vedlagt i 70 eksemplarer foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 107 (alm. del - bilag 429), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet sundhedsministeren den 6. februar 2001.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Arne Rolighed

/ Jette Vind Blichfeldt

 

 

 

 

Sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 107 (alm. del – bilag 429), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet den 6. februar 2001.

Spørgsmål 107:

"Vil ministeren redegøre for samtlige ikke-obligatoriske ydelser på sundhedsområdet, der udbydes i de forskellige amter samt for amternes udgifter hertil?"

 

Svar:

Jeg har viderestillet spørgsmålet til Amtsrådsforeningen, som er ved at undersøge det nærmere. Når jeg har fået resultatet af denne undersøgelse, vil jeg vende tilbage med svar på spørgsmålet.