Menupunkt L 35 - bilag 1Henvendelse af 5/12-01 fra Flemming Lyngbeck Hansen, Gentofte
Menupunkt L 35 - bilag 2Spm. om kommentar til henvendelse af 5/12-01 fra Flemming Lyngbeck Hansen, Gentofte, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 3Høringssvar, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 4Spm. om kriterierne for deltagelse i danske terrororganisationer i modsætning til internationale
Menupunkt L 35 - bilag 5Tilmelding til teknisk gennemgang den 24/1-02
Menupunkt L 35 - bilag 6Kommenteret høringsoversigt, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 7Programudkast, tilmelding og udpegning af ordførere til høringen den 30. januar 2002
Menupunkt L 35 - bilag 8Spm. om kommentar til brev fra NGO'er, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 9Spm. om fornyet høringsrunde af høringsparterne, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 10Retskonsulentens notat vedrørende regeringen "anti-terrorpakke" (bekæmpelse af terrorisme)
Menupunkt L 35 - bilag 11Offentliggørelse af retskonsulentens notat, jf. L 35 - bilag 10
Menupunkt L 35 - bilag 12Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 5/12-01 fra Flemming Lyngbeck Hansen, Gentofte, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 13Program og deltagerliste m.m. til høringen den 30/1-02 i Landstingssalen
Menupunkt L 35 - bilag 14Notat af professor Gorm Toftegaard Nielsen fra høringen den 30/1-02
Menupunkt L 35 - bilag 15Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme
Menupunkt L 35 - bilag 16Det norske lovforslag vedrørende bekæmpelse af terrorisme
Menupunkt L 35 - bilag 17Spm. om retsstilling for person, der sender penge til familie, der sender dem videre til en terrororganisation, til
Menupunkt L 35 - bilag 18Spm. om logning af oplysninger om afsendelse af e-mail, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 19Henvendelse af 29/1-02 fra Amnesty International
Menupunkt L 35 - bilag 20Spm. om kommentar til henvendelse af 29/1-02 fra Amnesty International, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 21Forslag til foreløbig plan for udvalgets arbejde med lovforslaget
Menupunkt L 35 - bilag 22Spm. om forskellen på terrorlister i Rådets afgørelse og Rådets fælles holdning, til udenrigsministeren, kopi til
Menupunkt L 35 - bilag 23Kopi af dokumenter fra Rådet til orientering
Menupunkt L 35 - bilag 24Medlem Søren Søndergaards debatindlæg i Politiken den 30/10-01 "Tingstedet: fire terrorister dømt til døden"
Menupunkt L 35 - bilag 25Svar på spm. om kriterierne for deltagelse i danske terrororganisationer i modsætning til internationale
Menupunkt L 35 - bilag 26Svar på spm. om fornyet høringsrunde af høringsparterne, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 27Spm. om ansøgerlande til EU er omfattet af udleveringen, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 28Artikel fra Lov & Ret 1/2002 fra lektor, lic.jur. Jørn Vestergaard "Anti-terrorpakken - den strafferetlige del"
Menupunkt L 35 - bilag 29Henvendelse af 6/2-02 fra Forbrugerrådet
Menupunkt L 35 - bilag 30Spm. om kommentar til henvendelse af 6/2-02 fra Forbrugerrådet, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 31Henvendelse af 1/2-02 fra PROSA
Menupunkt L 35 - bilag 32Spm. om kommentar til henvendelse af 1/2-02 fra PROSA, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 33Spm. om sikkerhed for danske statsborgere ved udlevering, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 34Svar på spm. om kommentar til brev fra NGO'er, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 35Spm. om begrænsninger i ytringsfriheden, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 36Bilaget er ikke tilgængeligt
Menupunkt L 35 - bilag 37Henvendelse af 11/2-02 fra Digital Rights
Menupunkt L 35 - bilag 38Spm. om kommentar til henvendelse af 11/2-02 fra Digital Rights, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 39Spm. om statistik for domstolenes imødekommelse af politiets anmodning om ransagningskendelse, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 40Høringsnotat, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 41Materiale modtaget af PROSA ved foretrædet den 19/2-02
Menupunkt L 35 - bilag 42Spm. om kommentar til materiale modtaget fra PROSA ved foretrædet den 19/2-02, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 43Spm. om "alvorlig skade" i terrordefinitionen i den foreslåede § 114, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 44Europarådets rekommandation 1550 (2002)
Menupunkt L 35 - bilag 45Spm. om kommentar til Europarådets rekommandation 1550, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 46Spm. om kriterier for optagelse på og sletning af liste over terrororganisationer, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 47Bilaget er ikke tilgængeligt
Menupunkt L 35 - bilag 48Spm. om Tvindledelsens e-mails, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 49Spm. om organisationer omfattet af § 114, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 50Svar på spm. om retsstilling for person, der sender penge til familie, der sender dem videre til en terrororganisation, fra
Menupunkt L 35 - bilag 51Svar på spm. om ansøgerlande til EU er omfattet af udleveringen, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 52Svar på spm. om at afvente europæisk rammeafgørelse om arrestordre, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 53Svar på spm. om bestemmelse om hemmelig ransagning er overflødig, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 54Resumé og redigeret udskrift af høringen den 30. januar 2002
Menupunkt L 35 - bilag 55Spm. om beskrivelse af modstandsretten, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 56Spm. om der i loven er taget højde for "modstandsretten", til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 57Svar på spm. om statistik for domstolenes imødekommelse af politiets anmodning om ransagningskendelse, fra
Menupunkt L 35 - bilag 58Svar på spm. om udlevering af danske statsborgere, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 59Spm. om emnerubrikken i en e-mail, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 60Spm. om ministerens kommentar til artikel i den norske avis Aftenposten: "Uakseptabelt forslag til ny terrorlov", til
Menupunkt L 35 - bilag 61Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag vedrørende udlevering, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 62Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 29/1-02 fra Amnesty International, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 63Svar på spm. om sikkerhedskrav ved opbevaring af digital signatur, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 64Svar på spm. om, hvordan penge kan frygtes brugt ved strafbar handling, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 65Svar på spm. om kriterierne for udlevering af danske statsborgere, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 66Svar på spm. om dataaflæsning med "snifferprogram", fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 67Svar på spm. om "alvorlig skade" i terrordefinitionen i den foreslåede § 114, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 68Kopi af alm. del - bilag 398 notat om bestemmelserne om domstolskontrol og afslagsgrunde i forslaget til rammeafgørelse
Menupunkt L 35 - bilag 69Svar på spm. om efterforskning af en mistanke om terrorvirksomhed, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 70Svar på spm. om kommentar til Europarådets rekommandation 1550, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 71Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 6/2-02 fra Forbrugerrådet, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 72Svar på spm. om teknisk bistand til ændringsforslag vedrørende udlevering, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 73Svar på spm. om forskellen på terrorlister i Rådets afgørelse og Rådets fælles holdning, fra udenrigsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 74Svar på spm. om Sverige og Norge har indført/foreslået tilsvarende regler, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 75Svar på spm. om en liste over organisationer, der opfattes som terrororganisationer, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 76Ændringsforslag, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 77Svar på spm. om uautoriseret aflytning af elektronisk kommunikation, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 78Svar på spm. om organisationer vil være omfattet af bestemmelserne i § 114, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 79Svar på spm. om præsident Bushs støtte til oppositionen i Irak er omfattet af terrorismebestemmelsen, fra
Menupunkt L 35 - bilag 80Svar på spm. om, hvorledes en revision af EU's liste over terrororganisationer/-personer vil foregå, fra
Menupunkt L 35 - bilag 81Spm. om domstolsprøvelse af udlevering, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 82Spm. om antiterrorpakkens instrumenter vil kunne anvendes i faglige konflikter, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 83Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 11/2-02 fra Digital Rights, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 84Svar på spm. om "modstandsret" er fortolkningsbidrag til terrorismebestemmelsen, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 85Svar på spm. om kommentar til notatet fra professor Gorm Toftegaard Nielsen, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 86Spm. om internetudbyderes opbevaring af indholdet af e-mail, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 87Meddelelse om supplerende teknisk gennemgang den 4/4-02
Menupunkt L 35 - bilag 88Resolutionstekst vedrørende terrorisme fra den 107. Inter-Parlamentariske konference i Marrakech, Marokko, den
Menupunkt L 35 - bilag 89Spm. om notat om dolus eventualis' anvendelse i strafferetlig praksis og i forbindelse med lovforslaget, til
Menupunkt L 35 - bilag 90Oversigt over spørgsmål og svar på lovforslaget fordelt efter emner
Menupunkt L 35 - bilag 91Ekspertmøde den 11/4-02 om de edb-tekniske problemstillinger i lovforslaget
Menupunkt L 35 - bilag 92Svar på spm. om internetudbyderes opbevaring af indholdet af e-mail, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 93Henvendelse af 8/4-02 fra professor, dr. jur., Ole Espersen Det Retsvidenskabelige Institut B, Københavns Universitet
Menupunkt L 35 - bilag 94Spm. om kommentar til henvendelse af 8/4-02 fra professor, dr. jur., Ole Espersen Det Retsvidenskabelige Institut B,
Menupunkt L 35 - bilag 95Spm. om folks ret til oprør mod besættelsesmagter eller andre illigitime styre, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 96Spm. om det er op til domstolene at bedømme, hvorvidt en organisation er er terrororganisation, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 97Kopi EUU: Retsakter i EU vedrørende bekæmpelse af terror (lister)
Menupunkt L 35 - bilag 98Svar på spm. om domstolsprøvelse af udlevering, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 99Spm. om § 786, stk. 4, 1. pkt, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 100Spm. om pligt til at foretage logning, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 101Spm. om behandling af EU's liste over terrorister og terrororganisationer i Retsudvalget og Europaudvalget, til
Menupunkt L 35 - bilag 102Bilaget er ikke tilgængeligt
Menupunkt L 35 - bilag 103Kopi EUU: svar på spm. 23 om terrorist, terroristorganisationer, til udenrigsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 104Kopi EUU: svar på spm. 25 om liste, terrorisme, til udenrigsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 105Svar på spm. om antiterrorpakkens instrumenter vil kunne anvendes i faglige konflikter, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 106Svar på spm. om notat om dolus eventualis' anvendelse i strafferetlig praksis og i forbindelse med lovforslaget, fra
Menupunkt L 35 - bilag 107Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der fastholder de nuværende udleveringsregler, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 108Spm. om eksekveringen af en dødsdom over en person, som er blevet udleveret fra Danmark, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 109Opdateret spørgsmålsoversigt fordelt efter emner
Menupunkt L 35 - bilag 110Spm. om den norske rigsadvokats høringssvar, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 111svar på spm. 121-122,130-131
Menupunkt L 35 - bilag 112Svar på spm. om beskrivelse af det arbejde, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet vil udføre for at
Menupunkt L 35 - bilag 113Spm. om EU's liste over terrororganisationer i forhold til Den Europæiske Menneskekonvention, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 114Spm. om medvirken, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 115Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 8/4-02 fra professor, dr. jur., Ole Espersen Det Retsvidenskabelige
Menupunkt L 35 - bilag 116Svar på spm. om eksekveringen af en dødsdom over en person, som er blevet udleveret fra Danmark, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 117Svar på spm. om, afskaffelse af § 136, stk. 2, i straffeloven giver problemer i forhold til FN og EU, fra
Menupunkt L 35 - bilag 118Svar på spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der fastholder de nuværende udleveringsregler, fra
Menupunkt L 35 - bilag 119Opdateret oversigt over spørgsmål og svar på lovforslaget fordelt efter emner
Menupunkt L 35 - bilag 120Henvendelse af 7/5-02 fra IT-Brancheforeningen
Menupunkt L 35 - bilag 121Spm. om kommentar til henvendelse af 7/5-02 fra IT-Brancheforeningen, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 122Kopi EUU: Revision af EU's terrorlister
Menupunkt L 35 - bilag 123Svar på spm. om § 786, stk. 4, 1. pkt, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 124Svar på spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der fastholder de nuværende regler for ransagning, fra
Menupunkt L 35 - bilag 125Supplerende svar på spm. 130 om behandling af EU's liste over terrorister og terrororganisationer i Retsudvalget og
Menupunkt L 35 - bilag 126Spm. om sikkerhedskriterier vedrørende logning kan indskrives i loven, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 127Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 7/5-02 fra IT-Brancheforeningen, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 128Svar på spm. om den norske rigsadvokats høringssvar, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 129Spm. om, hvilken resstilling professionelle IT-folk har, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 130Spm. om, hvem der skal deltage i de kommende drøftelser med tele- og internetbranchen, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 131Svar på spm. om EU's liste over terrororganisationer i forhold til Den Europæiske Menneskekonvention, fra
Menupunkt L 35 - bilag 132Svar på spm. om sikkerhedskriterier vedrørende logning kan indskrives i loven, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 133Ændringsforslag, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 1341. udkast til betænkning
Menupunkt L 35 - bilag 135Spm. om definitionen på krigsforbrydelser kan anvendes i § 114, til justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 136Oversigt over spørgsmål og svar på lovforslaget
Menupunkt L 35 - bilag 1372. udkast til betænkning
Menupunkt L 35 - bilag 138spm. om Straffelovrådets udtalelse vedr. strafansvar for juridiske personer, til jutsitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 139Svar på spm. om definitionen på krigsforbrydelser kan anvendes i § 114, fra justitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 140Svar på spm. om Straffelovrådets udtalelse vedr. strafansvar for juridiske personer, fra jutsitsministeren
Menupunkt L 35 - bilag 141Betænkning afgivet den 21. maj 2002
Menupunkt L 35 - bilag 142Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 27. maj 2002