Menupunkt 1. udkast til betænkning
Menupunkt Ændringsforslag til 2. behandling
Menupunkt Betænkning