Menupunkt (NB) Samtlige taler: 11) Anden behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet. (Forhøjede frit valg-rammer, statslige tilskud til sygehusformål og frit valg til ...
Menupunkt 0 11) Anden behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet. (Forhøjede frit valg-rammer, statslige tilskud til sygehusformål og frit valg til private sygehuse).
Menupunkt 1 TOVE VIDEBÆK (KRF)
Menupunkt 2 JETTE BERGENHOLZ BAUTRUP (S)
Menupunkt 3 MARIANNE JELVED (RV)
Menupunkt 4 KRISTIAN THULESEN DAHL (DF) (KORT BEM.)
Menupunkt 5 JØRGEN WINTHER (V) (KORT BEM.)
Menupunkt 6 MARIANNE JELVED (RV) (KORT BEM.)
Menupunkt 7 KRISTIAN THULESEN DAHL (DF) (KORT BEM.)
Menupunkt 8 MARIANNE JELVED (RV) (KORT BEM.)
Menupunkt 9 KRISTIAN THULESEN DAHL (DF) (KORT BEM.)
Menupunkt 10 FORMANDEN
Menupunkt 11 LINE BARFOD (EL)
Menupunkt 12 JØRGEN WINTHER (V) (KORT BEM.)
Menupunkt 13 LONE MØLLER (S) (KORT BEM.)
Menupunkt 14 Afslutning af punktet vedr. L 64