Menupunkt (NB) Samtlige taler: 13) Tredje behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet. (Forhøjede frit valg-rammer, statslige tilskud til sygehusformål og frit valg til ...
Menupunkt 0 13) Tredje behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet. (Forhøjede frit valg-rammer, statslige tilskud til sygehusformål og frit valg til private sygehuse).
Menupunkt 1 FØRSTE NÆSTFORMAND (SVEND AUKEN)