Menupunkt (NB) Samtlige taler: 21) Anden behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, ...
Menupunkt 0 21) Anden behandling af lovforslag nr. L 35: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af ...
Menupunkt 1 ANNE BAASTRUP (SF)
Menupunkt 2 ELISABETH ARNOLD (RV)
Menupunkt 3 ANNE BAASTRUP (SF) (KORT BEM.)
Menupunkt 4 ELISABETH ARNOLD (RV) (KORT BEM.)
Menupunkt 5 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 6 ANNE BAASTRUP (SF) (KORT BEM.)
Menupunkt 7 ELISABETH ARNOLD (RV) (KORT BEM.)
Menupunkt 8 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 9 ELISABETH ARNOLD (RV) (KORT BEM.)
Menupunkt 10 FØRSTE NÆSTFORMAND (SVEND AUKEN)
Menupunkt 11 SANDY BRINCK (S)
Menupunkt 12 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 13 SANDY BRINCK (S) (KORT BEM.)
Menupunkt 14 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 15 SANDY BRINCK (S) (KORT BEM.)
Menupunkt 16 LINE BARFOD (EL)
Menupunkt 17 JUSTITSMINISTEREN (LENE ESPERSEN)
Menupunkt 18 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 19 FØRSTE NÆSTFORMAND (SVEND AUKEN)
Menupunkt 20 SØREN SØNDERGAARD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 21 JUSTITSMINISTEREN (LENE ESPERSEN) (KORT BEM.)
Menupunkt 22 LINE BARFOD (EL) (KORT BEM.)
Menupunkt 23 Afslutning af punktet vedr. L 35
Menupunkt 24 FØRSTE NÆSTFORMAND (SVEND AUKEN)