Skriftlig fremsættelse (29. januar 2002)

 

 

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto).

(Lovforslag nr. L 67).

Med det foreliggende lovforslag ønsker regeringen som led i de samlede økonomiske overvejelser at overføre op til 150 mill. kr. af den del af renteafkastet i 2002, der ikke skal dække administration af FerieKonto til statskassen.

Lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2002.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.