Man gik da til:
1) Anden (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 45:
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse
i en international sikkerhedsstyrke i Afghanistan. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsat 1/8 2002. Første behandling 9/1 2002. Betænkning 10/1 2002).

Der var ikke stillet ændringsforslag.

Forslaget sattes til forhandling.

Ingen bad om ordet.

Afstemning

Forslaget til folketingsbeslutning vedtoges enstemmigt med
108 stemmer.

Næste