Spm. nr. S 1164

Til skatteministeren. (28/2 02) af:
Frode Sørensen (S).

Spm i fuld tekst:
     »Er ministeren enig med Venstres skattepolitiske ordfører Peter Christensen, som i Jydske Vestkysten den 26. februar 2002 udtaler, at en afgift for at køre på amtsvejen/dæmningen fra det sønderjyske fastland til Rømø vil være i strid med skattestoppet?«

Skr begrundelse:
     Sønderjyllands Amt står med en forventet reparationsudgift på 27 mio. kr. til nødvendige reparationer på Rømødæmningen efter orkanen i december 1999. Derfor har formanden for amtets tekniske udvalg udtalt, at man kunne overveje i 2 år at indføre en brugerbetaling på 40 kr. for at køre på dæmningen fra fastlandet til Rømø.

Besv 13/3 02