Spm. nr. S 525

Til udenrigsministeren (21/1 02) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil udenrigsministeren oplyse, om det er korrekt, at dronningen og en række andre kongelige personer er i besiddelse af et dansk diplomatpas, som de ikke er berettiget til i henhold til Instruks for Udenrigstjenesten, kapitel 15?«

Svar (31/1 02)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Jeg kan bekræfte at udenrigsministeriet siden 1982 på grundlag af Instruks for Udenrigstjenesten har udstedt diplomatpas til Hendes Majestæt Dronningen og medlemmer af den Kongelige Familie. Før 1982 var Kongehusets medlemmer forsynet med et særligt Kongeligt Pas. På baggrund af internationale henvendelser til de europæiske Kongehuse, herunder det Danske, om problemer ved grænsekontrollen på grund af det kongelige pas’ størrelse og karak klærede Hendes Majestæt Dronningen i 1982 sin indforståelse med, at de pågældende fremover, udover de særlige Kongelige Pas, blev forsynet med et diplomatpas. Udenrigsministeriet har siden udstedt diplomatpas til nært beslægtede medlemmer af den Kongelige familie. Der henvises til Instruksens bestemmelse om, at udenrigsministeriet kan udstede diplomatpas til andre, når ganske særlige omstændigheder taler herfor.