Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 581)
landbrug
(Offentligt)
_____________________________________________
FLF, Alm. del - bilag 535 (Løbenr. 13356)

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

København, den 6. maj 2002

J.nr.: 1997-4810-0002

 

 

 

 

 

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i skrivelse af 17. april 2002 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Spørgsmål 168:

" Vil Ministeren oplyse hvilke generelle tilladelser der er til at berige fødevarerne hvedemel, rugmel, havregryn morgenmadsceralier, frugt- og grøntsagssaft og margarine?"

Svar:

Jeg har bedt Fødevaredirektoratet beskrive det gældende regelsæt. Jeg fremsender direktoratets notat, som jeg kan henholde mig til.

 

 

 

Mariann Fischer Boel

/Bente Wantzin

 

Fødevaredirektoratet

2. maj 2002

Ref.: HBO/FA3

J.nr.: 2002-20-261-00017

 

 

Notat

om

Bevarelse af spørgsmål om generelle tilladelser til at berige fødevarer

 

 

De generelle tilladelser til berigelse omfatter følgende fødevarer:

 1. Hvedemel (vitamin B1, B2, calcium og jern)
 2. Rugmel (calcium og jern)
 3. Havregryn (calcium og phosphor)
 4. Morgenmadscerealier (vitamin B1, B2, niacin og jern)
 5. Frugt- og grønsagssaft (vitamin C)
 6. Margarine (vitamin A)

Størrelsen af den tilladte tilsætning er fastsat og fremgår af tabel 1.

De generelle tilladelser til berigelse af kornprodukter udnyttes i øjeblikket kun til morgenmadscerealier. Endvidere udnyttes de generelle tilladelser til berigelse af frugtsaft og juice med vitamin C og margarineprodukter med vitamin A.

Det skal bemærkes, at de generelle tilladelser til specielt kornprodukter har historiske rødder og at disse muligvis bør genovervejes i forbindelse med en igangværende gennemgang af befolkningens indtag af jern m.v. Beslutningen om berigelse af kornprodukter ligger helt tilbage i 1954 og byggede på nogle teoretiske overvejelser om befolkningens forsyning med visse næringsstoffer. Disse blev ikke bekræftet, da man fik den første kostundersøgelse. D erfor ophævede man i 1987 de obligatoriske berigelser, men bibeholdt dem som generelle tilladelser. Bortset fra berigelsen af morgenmadscerealier betød det, at berigelsen i praksis ophørte.

 

Tabel 1: Generelle tilladelser til tilsætning af næringsstoffer

Fødevare

Næringsstof

Tilladt

tilsætning

Summen af naturligt og tilsat indhold 1)

Havregryn

Calcium

Phosphor

2,3 g/kg

1,8 g/kg

 

Grahamsmel

Vitamin B1

Vitamin B2

Calcium

Jern

5 mg/kg

5 mg/kg

2 g/kg

30 mg/kg

0,80 mg

0,60 mg

0,24 g

6,0 mg

Hvedemel

Vitamin B1

Vitamin B2

Calcium

Jern

5 mg/kg

5 mg/kg

2 g/kg

30 mg/kg

0,60 mg

0,53 mg

0,22 g

3,7 mg

Rugmel

Calcium

Jern

4 g/kg

30 mg/kg

0,44 g

6,0 mg

Blandingsmel 2)

(hvedemel/rugmel)

 

 

Morgenmadscerealier

Vitamin B1

Vitamin B2

Niacin

Jern

3)

1 mg

1 mg

10 mg

7 mg

Frugt- og grøntsagssaft

Vitamin C

3)

40 mg 4)

Margarine og minarine

samt andre

smørbare fedtstoffer

Vitamin A

ß-Caroten

Vitamin A svarende til 840 m g retinol5)

 

 1. Deklareret mængde. De anførte værdier pr. 100 g er summen af naturligt og tilsat indhold.
 2. Der må tilsættes næringsstoffer, således som det er anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet.
 3. Summen af naturligt og tilsat indhold skal være, som angivet.
 4. Indhold pr. 100 ml drikkeklart produkt
 5. Indtil 1/14 heraf (svarende til 60 m g retinol) kan erstattes af den ækvivalente mængde ß-caroten, idet 1 m g retinol regnes lig med 6 m g ß-caroten.