Menupunkt (NB) Samtlige taler: 2) Første behandling af lovforslag nr. L 42: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) samt andre afgiftslove. ...
Menupunkt 0 2) Første behandling af lovforslag nr. L 42: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) samt andre afgiftslove. (Regelforenkling af visse afgifter).
Menupunkt 1 LARS CHRISTIAN LILLEHOLT (V)
Menupunkt 2 JACOB BUKSTI (S)
Menupunkt 3 MIKKEL DENCKER (DF)
Menupunkt 4 CHARLOTTE DYREMOSE (KF)
Menupunkt 5 AAGE FRANDSEN (SF)
Menupunkt 6 ANDERS SAMUELSEN (RV)
Menupunkt 7 PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL (EL)
Menupunkt 8 MOGENS NØRGÅRD PEDERSEN (KRF)
Menupunkt 9 SKATTEMINISTEREN (SVEND ERIK HOVMAND)
Menupunkt 10 Afslutning af punktet vedr. L 42