Menupunkt L 94 - bilag 1Oplysningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen 1999: Forebyggelse af omskæring af piger
Menupunkt L 94 - bilag 2Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
Menupunkt L 94 - bilag 3Plan for udvalgsbehandlingen indtil videre
Menupunkt L 94 - bilag 41. udkast til betænkning
Menupunkt L 94 - bilag 5spm. 1-2
Menupunkt L 94 - bilag 6Kopi REU: Spm. 1 om ministerkommentar til artikel i weeekendavisen den 31/1-03, til justitsministeren
Menupunkt L 94 - bilag 7Brev til lovsekretariatet vedrørende lovkvalitet
Menupunkt L 94 - bilag 8Lovsekretariats notat om identitskravet i relation til L 94
Menupunkt L 94 - bilag 9Spm. om kommentarer til artikel i Weekendavisen den 31/1-03, til justitsministeren
Menupunkt L 94 - bilag 10Notat om visse lovkvalitetsspørgsmål i relation til Retsudvalgets behandling af forslaget
Menupunkt L 94 - bilag 11svar på spm. 3
Menupunkt L 94 - bilag 122. udkast til betænkning
Menupunkt L 94 - bilag 13Betænkning afgivet 27/3-03
Menupunkt L 94 - bilag 14Ændringsforslag uden for betænkningen stillet den 31/3-03