Menupunkt 1. udkast til betænkning
Menupunkt 2. udkast til betænkning
Menupunkt Betænkning afgivet 27/3-03
Menupunkt Ændringsforslag uden for betænkningen stillet den 31/3-03