Menupunkt L 183 - bilag 1Kommenteret høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 2Henvendelse af 1/4-03 fra SORA & SKS
Menupunkt L 183 - bilag 3Spm. om kommentar til henvendelse af 1/4-03 fra SORA & SKS, til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 4Tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
Menupunkt L 183 - bilag 6Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om kvindelig omskæring, januar 2002
Menupunkt L 183 - bilag 71. udkast til betænkning
Menupunkt L 183 - bilag 82. udkast til betænkning
Menupunkt L 183 - bilag 9Svar på spm. om kommentar til henvendelse af 1/4-03 fra SORA & SKS, fra justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 10Svar på spm. om at redegøre nærmere for lovforslagets udformning, herunder især hvordan ministeren forholder sig mindretalsudtalelsen fra Gorm Toftegaard Nielsen i Jurisdiktionsudvalgets udtalelse, fra justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 11Samrådsspm. om ministeren bedes uddybe besvarelsen af spørgsmål 2, jf. L 183 - bilag 10, til justitsminsiteren
Menupunkt L 183 - bilag 12Dokumenter afleveret af SORA & SKS i forbindelse med fortræde for udvalget den 10/4-03
Menupunkt L 183 - bilag 13Henvendelse af 6/4-03 fra SORA
Menupunkt L 183 - bilag 14Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/4-03 fra SORA & SKS, til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 153. udkast til betænkning
Menupunkt L 183 - bilag 16Svar på spm. om kommentar til henvendelsen af 6/4-03 fra SORA & SKS, fra justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 17Notat fra Institut for Menneskerettigheder
Menupunkt L 183 - bilag 18Spm. om i hvilke omfang spørgsmålet om kvindelig omskæring har været behandlet i NF-regi, til udenrigsministeren og til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 19Spm. om at præcisere, at lovforslaget ikke er rettet alene mod bestemte befolkningsgrupper, til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 20Spm. om oplysninger om dansk støtte til internationale projekter m.v. rettet mod kvindelig omskæring i de lande, hvor omskæring praktiseres, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 21Ministerens talepapir til samrådet den 25/4-03
Menupunkt L 183 - bilag 22svar på spm. 4-5
Menupunkt L 183 - bilag 23svar på spm. 4,6
Menupunkt L 183 - bilag 244. udkast til betænkning
Menupunkt L 183 - bilag 25Betænkning afgivet den 30/4-03
Menupunkt L 183 - bilag 26Spm. om ministerkommentar til Institut for Menneskerettigheders høringsnotat til lovforslaget, til justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 27Svar på spm. om ministerkommentar til Institut for Menneskerettigheders høringsnotat til lovforslaget, fra justitsministeren
Menupunkt L 183 - bilag 28Ændringsforslag, fra justitsministeren