Spm. nr. S 2194

Til trafikministeren (27/2 03) af:

Kristen Touborg (SF):

»Vil ministeren oplyse, hvor meget brændstof der medgår pr. togpassager fra henholdsvis Herning, Ålborg og Kolding til København?«

Begrundelse

Spørgeren ønsker med spørgsmålene af få undersøgt det reelle brændstofforbrug pr. passager ved henholdsvis fly og tog. Det påpeges at det er reelle tal, altså med den belægningsgrad som har været i år 2002.

Svar (7/3 03)

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Det angivne forbrug er af DSB oplyst på baggrund af den gennemsnitlige belægningsprocent på de pågældende strækninger.

Dieselforbruget pr. togpassager for turen

Strækning

Produkt

Dieselforbrug i liter

Togtype

Ålborg-København

IC

4,4

IC3

Ålborg-København

Lyn

6,4

IC3

Kolding-København

IC

2,2

IC3

Herning-København

IC

2,8

IC3

DSB har brugt Trafikministeriets model TEMA2000 til beregningen.