Spm. nr. S 4398

Til justitsministeren (19/8 03) af:

Christian H. Hansen (DF):

»Vil ministeren oplyse, om der er sket nyt i sagen om bortførelsen af hunden »Skipper« fra en marina i Bogense, Fyn, samt oplyse, hvad politiet har foretaget sig i denne sag, der ydermere er blevet en pengeafpresningssag?«

Begrundelse

Ifølge Jyllands-Posten henholdsvis den 30. juli og den 1. august 2003 er der tale om en bortførelsessag og en pengeafpresningssag af hunden »Skipper« - en 13-årig beagle. Ligeledes blev hunden »Rollo« bortført fra Odense ca. to måneder tidligere. Sidstnævntes ejere har ligeledes været udsat for pengeafpresning. Kriminalpolitiet har oplyst, at den formodede hundebortfører af Rollo har ringet op fra en slovakisk mobiltelefon, og ejerne af Skipper er overbevist om, at der er tale om den samme person, der har kontaktet dem. Spørgeren finder det uacceptabelt, at politiet først vil henvende sig til det slovakiske teleselskab for at finde ejeren af den slovakiske mobiltelefon, når politiet får tid.

Svar (26/8 03)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Politimesteren i Odense om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.

Supplerende svar (17/9 03)

Justitsministeren (Brian Mikkelsen, fg.):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politimesteren i Odense, der har oplyst følgende:

»Den første sag (Rollo-sagen) tog sit udgangspunkt den 1. juni 2003 kl. 2011, hvor hundens ejer luftede hunden på Savis Å Sti i det nordlige Odense. Hun blev væltet om på stien af en signaliseret gerningsmand, som frarøvede hende hunden Rollo. Under røveriet blev forurettede slæbt et stykke på grusstien, ligesom hundesnoren forårsagede brændemærker i forurettedes hånd.

Umiddelbart i forbindelse med røveriet blev der foretaget forhøringer i området, hvorved der fremkom et godt signalement af gerningsmanden.

Der blev endvidere foretaget søgning med hunde – uden resultat.

Da kriminalpolitiet overtog sagen den 2. juni 2003 blev der foretaget yderligere afhøringer og forhøringer.

Sagen blev fremlyst i pressen, både den skrevne og på lokaltv.

Hunden blev efterlyst i KC, og via hunderegistret blev der foretaget spærring, således at hunden ikke kunne skifte ejer.

Den 5. juni 2003 blev forurettede kontaktet af en mand, som krævede løsesum for at levere hunden tilbage.

Det blev aftalt med forurettede, at i det tilfælde der igen blev kontakt med gerningsmanden skulle hun sørge for at få bekræftelse på, at gerningsmanden var i besiddelse af hunden.

Hun blev endvidere vejledt om et egnet sted for et evt. møde med gerningsmanden.

Den efterfølgende lørdag foretog forurettede – efter flere opkald fra gerningsmanden – en tur til Tyskland for at få hunden overleveret. Politiet i Odense havde inden rejsen frarådet hende at rejse til udlandet for at mødes med gerningsmanden. Hun blev endvidere vejledt om dansk politis muligheder for at operere i Tyskland.

Rejsen endte i øvrigt uden resultat, idet gerningsmanden via mobiltelefon oplyste, at han befandt sig i Østrig.

Der blev indhentet teleoplysninger på forurettedes telefon. Disse oplysninger førte frem til et uidentificeret slovakisk mobiltelefonnummer, som havde befundet sig i Danmark.

På grund af ovennævnte oplysninger blev der via kendelse indhentet oplysninger om, hvilke telefoner i Danmark der havde været i forbindelse med den slovakiske mobiltelefon.

Alle abonnenter i Danmark, der har været i forbindelse med mobiltelefonen, blev afhørt, uden at det førte til identifikation af gerningsmanden.

På grundlag af oplysninger fra offentligheden er der foretaget et antal afhøringer i sagen, og det må på nuværende tidspunkt siges, at alle spor er afprøvet, uden det har givet resultat.

Efterforskningen beror på en international retsanmodning til Slovakiet, hvor vi har bedt om – hvis det er muligt – at få identificeret abonnenten på den slovakiske mobiltelefon.

Med hensyn til den anden sag vedrørende hunden »Skipper« kan det oplyses, at det ret hurtigt viste sig, at gerningsmanden, der rettede henvendelse til forurettede, benyttede samme telefonnummer, som i Rollosagen. Der er derfor grund til at tro, at gerningsmanden er den samme, hvorfor denne efterforskning ligeledes beror på den internationale retsanmodning til Slovakiet.

I sagen vedrørende »Skipper« er alle spor ligeledes afprøvet uden det har givet resultat.«