Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 389)
miljøministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

13. december 2002

 

 

 

 

I fortsættelse af Miljøministeriets skrivelse af 14. januar 2002 vedrørende regeringens anmodning til Kommissionen om ophævelse af sag C-246/99 (dåsesagen) vedlægges til Folketingets Europaudvalgs orientering EF-Domstolens præsidents kendelse af 11. september 2002, hvormed sagen hæves og slettes af Domstolens register.

 

 

 

 

Materialet findes ikke i elektronisk form