PDF udgave (43 KB) Besvarelse af spørgsmål nr . 162 (Alm. del – bilag 567), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til inden- rigs- og sundhedsministeren den 10. april 2003 Spørgsmål 162: "Ministeren bedes oplyse, hvor meget en kønsskifteoperation koster" Svar: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har haft kontakt til Rigshospitalet, som i Danmark står for behandlingen af personer, der ønsker at få foretaget en kønsskifteoperation.   Rigshospitalet  har  oplyst,  at  der  i  perioden  2001-2003  blev  foretaget  7 kønsskifteoperationer,   hvor   priserne   for   indgrebene   varierede   mellem 118.000  kr.  og  158.000  kr.  svarende  til  en  gennemsnitsomkostning  på 139.000 kr. pr. operation. Vedlagt  fremsendes  i  70  eksemplarer  besvarelse  af  spørgsmål  nr.  162, (Alm. del - bilag 567), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til inden- rigs- og sundhedsministeren den 10. april 2003. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: .s.kt. J.nr.: 2003-1221-27 Ft.spg 162.doc Dato: Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2003-1221-27 Sagsbeh.:     ALU Fil-navn: FolketingFølgebrev nr. 162.doc Folketingets Sundhedsudvalg . / .
2 Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen   /   Anders Lundbergh