Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Telefon 3392 9700 Telefax 3332 3501 E-post vtu@vtu.dk Netsted www.vtu.dk CVR-nr. 1680 5408 Dok-id. 200159 Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K   Hermed fremsendes i 2 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 30 (Alm. del  - bilag 229) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 28. marts 2003. Med venlig hilsen Helge Sander
Spørgsmål nr. 30 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 28. marts 2003 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (Alm. del  - bilag 229) Spørgsmål 30 Ministeren bedes kommentere vedlagte artikel af 23/3-3 fra Berlingske Tidende: "Teknologien tager kontrollen", herunder særligt med henblik på brug af virtuelle identiteter i forbindelse med offentlige myndigheders udstedelse af digitale signaturer. Svar: Artiklen ”Teknologien tager kontrollen” fra Berlingske Tidende den 23. marts 2003 handler om, at personidentificerbare informationer (PII) udveksles mellem forbrugere og e-handelssteder (i artiklen eksemplificeret ved Legos hjemmeside). Dette skulle ifølge Stephan Engberg, Open Business Innovation, være et problem for e-handelsstedet, fordi forbrugeren er utryg ved at udlevere personlige informationer og derfor er uvillig til at give de informationer, som e- handelsstedet efterlyser. Det er også iflg. Stephan Engberg et problem for forbrugeren, fordi hans eller hendes personlige informationer findes i stadig flere kopier rundt på internettets e-handelssteder og andre steder på internettet. Artiklen omhandler desuden en ide til en løsning på dette problem. Løsningen skulle Open Business Innovation efter sigende have taget patent på. Deres løsning baserer sig på ”virtuelle identiteter”. ”Virtuelle identiteter” er ikke et alment begreb og dækker i denne sammenhæng over Open Business Innovations løsningside. Ideen går kort beskrevet ud på, at den enkelte forbruger/borger kan anskaffe sig en (eller flere) virtuelle elektroniske identiteter, som kan bruges ift. et e-handelssted lige så anonymt som kontantindkøb i supermarkedet eller boghandelen.   De fælles offentlige digitale signaturer, som TDC har udstedt siden 11. marts 2003, er ikke baseret på ideen om virtuelle identiteter.   Overfor ikke-offentlige myndigheder og e-handelssteder kan man med en fælles offentlige digital signatur fremtræde anonymt i og med, at man ikke behøver at knytte sit navn, sin e-post adresse eller anden personidentificerbar information til anvendelsen af den digitale signatur. Valget om man vil have en anonym digital signatur, træffes ved oprettelsen af den digitale signatur. Man kan ikke fremtræde anonymt overfor offentlige myndigheder, da der til den digitale signatur er knyttet et nummer der svarer til et kundenummer hos udbyderen af en digital signatur. Nummeret er i sig selv anonymiseret, men offentlige myndigheder kan ved hjælp af dette nummer, knytte ejeren af den fælles offentlige digitale signatur med ejerens cpr-nummer.   
2 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Med andre ord, så kan den enkelte borger, hvis han eller hun ønsker det, optræde anonymt overfor e-handelsteder, men vil ikke kunne gøre det overfor offentlige myndigheder, der i mange sammenhænge har brug for borgerens identitet (via cpr-nummeret) i forvaltningsmæssige sammenhænge.