Spm. nr. S 1608

Til statsministeren (14/1 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan statsministeren bekræfte, at det danske firma Niro i 1989 leverede maskiner til den irakiske atomindustri?«

Svar (21/1 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (17/2 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Der henvises til besvarelsen af S 1582.