Spm. nr. S 1609

Til statsministeren (14/1 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan statsministeren udelukke, at de 100-200 granater med gas, danske soldater har fundet, kunne være produceret på anlæg, der rummede udstyr, der var importeret fra Danmark?«

Svar (21/1 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (17/2 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»Justitsministeriet har i anledning af spørgsmålet oplyst følgende: Justitsministeriet kan oplyse, at de i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. S 1581 og S 1582 gennemgåede journalkort mv. ikke indeholder oplysninger om dansk eksport til Irak af udstyr til granatproducerende anlæg.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har oplyst følgende: En gennemgang af protokollerne for perioden 1981 til 1990 viser, at der ikke foreligger oplysninger, der kan bidrage til afklaringen af det stillede spørgsmål.«

Jeg kan i øvrigt henvise til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1581 og S 1582.