Spm. nr. S 1610

Til statsministeren (14/1 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren redegøre for henvendelser fra FN til danske myndigheder om danske virksomheders overtrædelse af FNs sanktioner mod Irak?«

Svar (21/1 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (17/2 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Udenrigsministeriet har oplyst følgende, hvilket jeg kan henholde mig til:

»FN-sekretariatet har på forespørgsel oplyst, at man ikke har registreret nogen tilfælde af, at danske virksomheder har overtrådt FN’s sanktioner mod Irak og at der på denne baggrund ikke har været rettet henvendelse fra FN-sekretariatet til danske myndigheder i dette spørgsmål.«