Spm. nr. S 1622

Til udenrigsministeren (14/1 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan udenrigsministeren bekræfte, at Irak har en gæld til Danmark på ca. 60 mia. dollars, og i givet fald oplyse, præcis hvordan og hvornår denne gæld er opstået?«

Svar (26/1 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Det henvises til spørgsmål S 1600.