Spm. nr. S 1623

Til udenrigsministeren (14/1 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil udenrigsministeren oplyse, om den danske regering har overvejet at eftergive eventuel gæld fra Irak til Danmark, som blev etableret under den tidligere irakiske diktator, Saddam Hussein?«

Svar (26/1 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Danmark er indstillet på at støtte gældssaneringsvilkår, som er nødvendige for at Irak kan opnå en overkommelig gæld. Danmark vil eftergive Irak gæld på de betingelser, der til sin tid kan opnås enighed om blandt de vestlige kreditorlande i Parisklubben.