Spm. nr. S 2302

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Er statsministeren enig i, at den ligegyldighed over for risikoen for »anvendelse af biologiske og kemiske våben« i Irak, som den borgerlige regering udviste i forbindelse med behandlingen i 1989, dvs. ca. et år efter Halabja-massakren, af F.L. Smidths leverance af udstyr til et anlæg, der kunne producere f.eks. nervegas, er et godt eksempel på den afdæmpede danske reaktion på massakren?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Som det er tilfældet i dag var det i 1980’erne i henhold til dansk lovgivning virksomhedernes eget ansvar at ansøge om udførselstilladelse til eksport af dual-use-produkter. Eksportkontrollen med dual-use-produkter i 1980’erne var baseret på, at det konkrete produkt skulle være opført på en kontrolliste etableret i COCOM. Formålet var at kontrollere udførsler til Sovjetblokken. Kun hvis et produkt var opført på kontrollisten, eller hvis et land eller geografisk område var omfattet af en embargo, krævede de danske myndigheder en ansøgning om udførselstilladelse.

Behandlingen af ansøgninger om eksport havde derfor afsæt i en vurdering af det konkrete produkt og dets specifikationer set i henhold til COCOM’s kontrolliste. I de tilfælde, hvor et produkt var opført på kontrollisten, blev den konkrete ansøgning vurderet mht. produktets konkrete anvendelse og den konkrete modtager af produktet.

På grundlag af tilgængelige oplysninger må det konstateres, at F. L. Smidth’s eksport til Irak ikke har ført til ansøgning om udførselstilladelse hos myndighederne.

Der henvises i øvrigt til besvarelse af spørgsmål nr. S 1581 stillet af Hr. Villy Søvndal samt besvarelsen af spørgsmål nr. S 2303, S 2307 og S 2308.«

Jeg kan henholde mig til ovenstående.