Spm. nr. S 2303

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren oversende sagsakterne angående F.L.Smidths leverance til Irak i 80'erne, herunder kopier af brevveksling med Industrirådet?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Det formodes, at spørgsmålet vedrører det tidligere stillede spørgsmål nr. S 1581 vedrørende en leverance fra F.L. Smidth til Irak af et fosfatberigelsesanlæg i 1989.

Der vedlægges brevkopi (dateret den 15. juni 1989), der viser, at der i 1989 i Industrirådet er foretaget en teknisk vurdering vedr. en leverance fra F. L. Smidth til Irak af et fosfatberigelsesanlæg. Det blev af Industrirådet vurderet, at leverancen ikke var omfattet af kontrollisten. Der foreligger ikke yderligere sagsakter vedr. den pågældende leverance.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål nr. S 1581.«

Jeg kan henholde mig til ovenstående.