Spm. nr. S 2306

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren oplyse, om dokumenter af relevans for besvarelsen af spørgsmål nr. S 1582 kan være destrueret, og at svaret derfor muligvis ikke er fyldestgørende?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Det er i besvarelsen af spørgsmål S 1581 oplyst, at Erhvervs- og Boligstyrelsen ifølge en aftale med Rigsarkivet i 1987 rutinemæssigt makulerede standardmæssige tilladelser 5 år efter deres udløb. Ligeledes oplyses det, at det ud fra bevarede protokoller kan konstateres hvilke ansøgninger, der er modtaget i henhold til Valutaloven, og om der er udstedt tilladelse eller afslag. Det fremgår imidlertid ikke af de bevarede protokoller, hvorvidt ansøgningen vedrører Valutalovens § 6, stk. 1, dvs. dual-use produkter, eller hvorvidt ansøgningen vedrører Valutalovens øvrige område.

De makulerede dokumenter vedrører således udelukkende konkrete, udstedte tilladelser, og Erhvervs- og Boligstyrelsen er stadig i besiddelse af protokoller, hvoraf samtlige ansøgninger om tilladelse fremgår.

Heraf følger, at der ikke er destrueret dokumenter af relevans for besvarelsen af S 1581.

Der henvises endvidere til besvarelsen af S 2308 og S 2312.«

Jeg kan henholde mig til ovenstående.