Spm. nr. S 2307

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren redegøre for den borgerlige regerings overvejelser i forbindelse med behandlingen i ministeriet af sagen om F. L. Smidths levering af et fosfatberigelsesanlæg til Irak i slutningen af 80'erne, herunder hvad angår vurderingen af, hvorvidt leverancen var omfattet af COCOM-listen?« (Spm. nr. S 2307).

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Der henvises til besvarelsen af S 2302.