Spm. nr. S 2309

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Vil statsministeren oplyse, hvilke generelle vurderinger af Irak der indgik i ministeriernes behandling af ansøgninger om eksport af dual-use-produkter i 1980'erne?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Følgende er oplyst af Erhvervs- og Boligstyrelsen:

»En gennemgang af Erhvervs- og Boligstyrelsens sagsakter fra 1980 til 1990 viser, at der, bortset fra overfor Sovjetblokken, ikke blev anvendt generelle vurderinger af modtagerlandene i forbindelse med ministeriets behandling af ansøgninger om eksport af dual-use produkter i 1980’erne.

Særlig opmærksomhed blev dog udvist i forbindelse med ansøgninger om udførselstilladelse til lande, hvor der var en kendt risiko for anvendelse og udvikling af masseødelæggelsesvåben.

Der henvises i øvrigt til besvarelse af S 1581.«

Dette kan jeg henholde mig til.