Spm. nr. S 2310

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

»Kan og vil statsministeren redegøre for, om firmaet Niro overtrådte eksportkontrolbestemmelserne, da firmaet eksporterede udstyr til brug i den irakiske atomindustri?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Økonomi- og Erhvervsministeriet antager, at der spørges til artiklen i Information den 13. januar 2004: »Danmark solgte granatanlæg til Irak«. I denne artikel omtales en eksport fra virksomheden Niro i 1989 af to tørremaskiner til Iraks civile atomindustri.

Som nævnt i besvarelse af S 1581 viser en gennemgang af protokollerne fra perioden 1981 til 1990, at der ikke har været ansøgninger om udførselstilladelse til eksport til Irak fra firmaet Niro vedrørende de pågældende maskiner.

Ud fra artiklens oplysninger er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt de pågældende maskiner var omfattet af den daværende COCOM-kontrolliste.

Det skal ligeledes oplyses, at en gennemgang af protokollerne fra perioden 1981 til 1990 viser, at ministeriet har modtaget kopier til underretning fra Industrirådet om, at virksomheden Niro har fået foretaget 15 tekniske vurderinger af forskellige produkttyper i Industrirådet, som havde en teknisk fagkundskab på området. De tekniske vurderinger vedrører eksport til forskellige lande både i og uden for Sovjetblokken. I alle tilfælde har Industrirådet vurderet, at produkterne frit kunne udføres.

Desuden har ministeriet udarbejdet 6 »to-whom-it-may-concern« erklæringer for Niro vedr. eksport til lande både i og uden for Sovjetblokken, som bekræfter, at den pågældende leverance ikke kræver en udførselstilladelse.

En gennemgang af protokollerne fra perioden 1979 til 1989 viser, at der ikke er modtaget ansøgninger fra Niro vedr. Irak.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det i henhold til dansk lovgivning var virksomhedernes eget ansvar at ansøge om udførselstilladelse til eksport af dual-use-produkter.

Der henvises endvidere til besvarelse af S 2302 og S 2312.«

Jeg kan henholde mig til ovenstående.