Spm. nr. S 2312

Til statsministeren (20/2 04) af:

Søren Søndergaard (EL):

Vil statsministeren oversende en liste over de dual-use produkter, der blev eksporteret fra Danmark til Irak i perioden 1980-1990 efter godkendelse fra regeringen?«

Svar (3/3 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Spørgsmålet kræver gennemgang af et omfattende materiale.

Spørgsmålet vil blive besvaret snarest muligt.

Supplerende svar (2/4 04)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst følgende:

»Økonomi- og Erhvervsministeriet har gennemgået protokollerne fra perioden 1979 til 1990 og har udarbejdet vedlagte liste over produkter, som i medfør af Valutaloven blev tilladt eksporteret fra Danmark til Irak i perioden.« (Ikke optrykt her).

Jeg kan henholde mig til ovenstående.