Spm. nr. S 3082

Til udenrigsministeren (1/4 04) af:

Peter Skaarup (DF):

»Hvad er udenrigsministerens kommentar til den stigende canadiske interesse for at hævde landets påståede suverænitet over Hans Ø, beliggende i Kennedy Kanalen mellem Canada og Grønland, og vil ministeren lade Canadas regering vide, at canadiske provokationer i området vil blive afvist på det bestemteste, da øen er dansk?«

Begrundelse

Hans Ø er en lille dansk ø beliggende i farvandet mellem Grønland og Canada. Det kan ikke udelukkes, at der gemmer sig naturrigdomme i undergrunden og måske bliver farvandet omkring øen engang i fremtiden en vigtig handelsrute mellem Europa og Asien.

En canadisk minister mener nu, at Hans Ø er en del af landets nationale territorium, og nu forlyder det, at der fra canadisk side planlægges den største militærøvelse nogensinde for »at vise muskler i området«.

Hvis det sker, er der efter spørgerens opfattelse tale om en betydelig provokation, der hurtigt må påtales. Uagtet at Canada er et vestligt og i andre sammenhænge venligt stemt land, samt medlem af Nato, så er de canadiske meldinger og tilstedeværelse en klar provokation.

Svar (16/4 04)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Danmark hævder vedvarende sin suverænitet over Hans Ø og har til stadighed over for Canada tilkendegivet, at regeringen betragter øen som en del af dansk territorium. Regeringen er samtidig vidende om, at Canada tilsvarende betragter øen som en del af canadisk territorium, hvilket aldrig er blevet accepteret fra dansk side. Det var ikke muligt at opnå enighed om Hans Ø i forbindelse med grænseaftalen med Canada i 1973.

Uenigheden mellem Danmark og Canada er således ikke af ny dato. Spørgsmålet har imidlertid ikke været genstand for forhandlinger igennem længere tid. Regeringen finder, at man bør afslutte den igangværende forhandlingsproces om justering af den i 1973 aftalte skillelinie i farvandet mellem Grønland og Canada, førend der indledes forhandlinger med Canada om spørgsmålet. Der er ej heller fra officielt canadisk hold ytret ønske om at iværksætte forhandlinger om Hans Ø på nuværende tidspunkt.