Besvarelse på bilag 1138

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Alm. del - bilag 1078)
veterinærvæsen; dyrevelfærd
(Offentligt)

             Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

       Christiansborg, den 2. august 2004

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

313.   Kan ministeren oplyse, hvilke tiltag der kunne overvejes for at afbureaukratisere transport og handel med f.eks. høns, der avles af hobbyavlere - uden at slække på de generelle krav til høj hygiejne?

314.   Vil ministeren overveje et "bureaukrati-chek" for hobbyavlere med henblik på at gøre livet lettere for de små avlere uden at mindske kravene til en god hygiejne?

                                     P.u.v.

Christian H. Hansen,
formand.

       Til
            fødevareministeren (Løbenr. 23002)