PDF udgave (9 KB) Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 926) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr.   229 af 18. maj 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del – bilag 797). Spørgsmål nr. 229: ”Ministeren  bedes  kommentere  henvendelsen  af  6.  maj  2004  fra  Patientforeningen  For Transseksuelle samt materiale modtaget i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 13. maj 2004 vedrørende behandlingsforløbet af transseksuelle, jf. alm. del – bilag 772 og 782.” Svar: Som oplyst i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål nr. 112 af 24. marts 2004 fra Folketingets Sundhedsudvalg  (Alm.  del  –  bilag  479)  har  Justitsministeriet  i  en  udtalelse  til  indenrigs-  og sundhedsministeren til brug for besvarelsen af Folketingets Sundhedsudvalgs spørgsmål nr. 161 (Alm. del – bilag 567) fra sidste samling vedrørende lovgivning for transseksuelle redegjort for proceduren ved ansøgning om kønsskifte. Justitsministeriet  udtalte  på  denne  baggrund,  at  det  er  ministeriets  opfattelse,  at  den  eksisterende lovgivning  giver  myndighederne  mulighed  for  at  behandle  ansøgninger  om  kønsskifte  på  et  fuldt forsvarligt grundlag, hvorfor ministeriet ikke på nuværende tidspunkt finder, at der er behov for at nedsætte et udvalg til at undersøge området nærmere. Justitsministeriet kan henholde sig til det i udtalelsen anførte.
Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 229 af 18. maj 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del – bilag 797). /