Besvarelse på bilag 14

Retsudvalget
(L 159 - bilag 11)
(Offentligt)

             Folketingets Retsudvalg

       Christiansborg, den 5. maj 2004

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

       Ad
       L 159 Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen).

18.    Ministerens kommentarer udbedes til vedlagte artikel:
Visitation uden mistanke - et retspolitisk skråplan, af ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, Lov & Ret, 2004, nr. 3, s. 3f.

                                     P.u.v.

Anne Baastrup,
formand.

       Til
            justitsministeren (Løbenr. 17772)