Besvarelse på bilag 14

Retsudvalget
(L 159 - bilag 13)
(Offentligt)

             Folketingets Retsudvalg

       Christiansborg, den 6. maj 2004

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

       Ad
       L 159 Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen).

19.    I fortsættelse af spørgsmål 18, jf. L 159 - bilag 11, bedes ministeren særskilt kommentere følgende afsnit på side 4 i artiklen: Visitation uden mistanke - et retspolitisk skråplan, af ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, Lov & Ret, 2004, nr. 3:

"Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der i forslaget henvises til Politikommissionens forslag til ny dansk politilov; dette forslag fastholder nemlig, at en udvidet visitationsbeføjelse skal bygge på konkret mistanke. Det samme gælder norsk lov, som der også henvises til: Her kan politiet visitere også på åben gade, men igen efter konkret mistanke."

                                     P.u.v.

Anne Baastrup,
formand.

       Til
            justitsministeren (Løbenr. 18044)