PDF udgave (5 KB) Folketingets Retsudvalg Christiansborg, den 3. marts 2004 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Ad L 159 - Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen). Tidsplan I fortsættelse af udvalgsmøde den 26. februar 2004 fastsættes følgende tidsplan for ud- valgs behandling af forslaget indtil videre: 1.    behandling: Torsdag den 26. februar 2004 Frist for spørgsmål: Torsdag den 18. marts 2004 Frist for ministerens svar på spørgsmål: Senest torsdag den 15. april 2004 Gennemgang af besvarelser og politisk drøftelse: Torsdag den 22. april 2004. Afhæn- gig heraf fastsættes tidspunktet for betænkningsafgivelsen. Med venlig hilsen Jørgen Nielsen, udvalgssekretær.