Besvarelse på bilag 10

Retsudvalget
(L 159 - bilag 6)
(Offentligt)

             Folketingets Retsudvalg

       Christiansborg, den 16. april 2004

OMTRYKT (20/1-04)
(Spørgsmålet udbygget)

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

       Ad
       L 159 Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen).

16.    Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2004 fra Hans Jørgen Jensen, Nærum, jf. L 159 - bilag 5. Ministeren bedes herunder indhente en udtalelse fra indenrigs- og sunhedsministeren.

                                     P.u.v.

Anne Baastrup,
formand.

       Til
            justitsministeren (Løbenr. 15940)