Besvarelse på bilag 10

Retsudvalget
(L 159 - bilag 7)
(Offentligt)

             Folketingets Retsudvalg

       Christiansborg, den 21. april 2004

               Udvalget udbeder sig - i 5 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

       Ad
       L 159 Forslag til lov om politiets virksomhed. Af justitsministeren (Lene Espersen).

17.    Hvad kan ministeren oplyse om status på opfølgningen af brevet fra Amtsrådsforeningen til amtsråd, Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Københavns Borgerrepræsentation vedrørende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner (vedlagt)?

                                     P.u.v.

Anne Baastrup,
formand.

       Til
            justitsministeren (Løbenr. 16241)