Europaudvalget
(Alm. del - bilag 586)
rådsmødereferater
(Offentligt)

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra mødet i Europaudvalget

Fredag den 15. december 2000

Rådsmøde (transport) den 20-21. december 2000

På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrørende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplægget.

Pkt. 4. Forslag til direktiv om krav til og harmoniserede procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe

- politisk enighed

Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget

Pkt. 7. Forslag til direktiv om kabinebesætninger inden for civil luftfart: sikkerhedskrav og bevis for faglige kvlifikationer

- Fælles holdning

Ingen partier ytrede sig imod forhandlingsoplægget

Pkt. 10. Galileo (Europæisk civilt satellitnavigationssystem)

- Rådskonklusioner

Dansk Folkeparti ytrede sig imod forhandlingsoplægget

Pkt. 12. Forslag til direktiv om arbejdstid for mobile arbejdstagere

- Fælles holdning

KOM(98)662

Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ytrede sig imod forhandlingsoplægget.

Pkt. 19. Forslag til direktiv om sommertid

- Fælles holdning

KOM(00)302

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget.

 

 

Pkt. 21. Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Interbus-aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget.