Besvarelse på bilag 643

Sundhedsudvalget
(Alm. del - bilag 616)
diverse
(Offentligt)

             Folketingets Sundhedsudvalg

       Christiansborg, den 23. marts 2001

               Udvalget udbeder sig - i 70 eksemplarer - ministerens
       besvarelse af følgende spørgsmål:

151.   Ministeren bedes oplyse, om der findes undersøgelser om, hvorledes det biologiske ur i mennesket påvirkes på grund af sommertid i 7 måneder i Danmark.

                                     P.u.v.

Yvonne Herløv Andersen,
formand.

       Til
            sundhedsministeren (Løbenr. 14055)