Menupunkt L 159 - bilag 1H�ringssvar samt h�ringsnotat fra justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 2Tidsplan over behandling af lovforslaget
Menupunkt L 159 - bilag 3spm. 1-15
Menupunkt L 159 - bilag 4Svar p� spm. S 2231 om hvor l�nge kan man tilbageholdes af politiet for sin egen sikkerheds skyld, fra justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 5Henvendelse af 16/4-04 fra Hans J�rgen Jensen, N�rum
Menupunkt L 159 - bilag 6Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/4-04 fra Hans J�rgen Jensen, N�rum, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 7Spm. om hvad ministeren kan oplyse om status p� opf�lgningen af brev fra Amtsr�dsforeningen til amtsr�d m.fl. vedr�rende mulige alternativer til anbringelsen af berusede personer i politiets detentioner (vedlagt), til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 8svar p� spm. 1-15
Menupunkt L 159 - bilag 91. udkast til bet�nkning
Menupunkt L 159 - bilag 10svar p� spm. 16-17
Menupunkt L 159 - bilag 11Spm. om kommentar til artikel: "Visitation uden mistanke - et retspolitisk skr�plan" af ph.d. Lars Holmberg, K�benhavns Universitet, Lov & Ret, 2004, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 122. udkast til bet�nkning
Menupunkt L 159 - bilag 13Spm. om forslaget om udvidet visitationsbef�jelse, til justitsministeren
Menupunkt L 159 - bilag 14svar p� spm. 18-19
Menupunkt L 159 - bilag 15Bet�nkning afgivet den 13/5-04