Menupunkt 1. udkast til betænkning
Menupunkt 2. udkast til betænkning
Menupunkt Betænkning afgivet den 13/5-04