Menupunkt B 210 - bilag 11. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
Menupunkt B 210 - bilag 2spm. 1-2
Menupunkt B 210 - bilag 3spm. 3-7
Menupunkt B 210 - bilag 4svar p� spm. 1-3
Menupunkt B 210 - bilag 5svar p� spm. 4-7
Menupunkt B 210 - bilag 61. udkast til bet�nkning over forslaget
Menupunkt B 210 - bilag 7Tidsplan for udvalgets arbejde med forslaget
Menupunkt B 210 - bilag 8Bet�nkning afgivet den 27/5-04